Svojpomocná stavba terasy nie je pre zručného človeka nič extra náročné. Je potrebné naučiť sa základné princípy stavby, urobiť výber terasových dosiek podľa vlastného vkusu, urobiť správne výpočty aj s rezervami a získať materiál za dobrú cenu. Potom už len byť dôsledný. Pri stavbe terasy svojpomocne strávite síce podstatne viac času, ale zas ušetríte. Niekto má peniaze, niekto zas čas. Výsledok môže byť rovnaký. Poďme ne to.

Orientácia a veľkosť terasy

Ak nemáte vopred určené miesto pre terasu a máte možnosť voľby, mali by ste zvážiť pohyb slnka po oblohe vzhľadom na pozíciu terasy a veternosť lokality resp. daného miesta. Terasu je vhodné chrániť pred slnkom ale i nepriaznivými poveternostnými vplyvmi ako vietor či dážď.

Ideálnou je orientácia terasy na východ. Pri tejto orientácii svieti slnko na terasu len ráno, neskôr už je tienená domom.

Výber terasových dosiek

Výber typu terasových dosiek je pre terasu kľúčový najmä z hľadiska dizajnu, trvácnosti ako i úžitkových vlastností.

Typ materiálu

Pri rozhnodnutí je potrebné zvážiť niektorý z nasledovných typov materiálov:

Každý z daných materiálov má svoje výhody i nevýhody. Drevo vyniká naturálnym dojmom, ekologickým aspektom, možnosťou brúsenia a tým že sa neprehrieva. Má i svoje nevýhody ako vyššia miera údržby, nižšia trvácnosť a vyššia náročnosť pri montáži. Drevoplast vyniká nízkou potrebou údržby, vyššou trvácnosťou a mestskou estetikou. Jeho nevýhodami sú najmä horúci povrch terasy, nemožnosť brúsenia a blednutie drevoplastu, ktorý sa nedá ošetriť náterom.

Spôsob uchytenia

Uchytenie terasových dosiek o podkonštrukciu môžeme realizovať spôsobom:

 • viditeľného upevnenia (skrutky)
 • poloskrytého (bežné klipy a bežné klipové profily)
 • skrytého uchytenia(špeciálne klipy a špeciálne profily dosiek).

O spôsobe uchytenia konkrétnych dosiek, type skrutiek či klipov si nechajte poradiť skúseným predajcom.

Najlepšie urobíte ak si u daného predajcu kúpite spojovací materiál ktorý je určený a odporúčaný k danej predávanej drevine.

Pre ihličnaté dreviny je možné použiť lacnejšie skrutky ako pre exotiku. Na montáž odporúčame používať výhradne terasové a nie obyčajné skrutky. Neexperimentujte s obyčajnými alebo lacnými skrutkami! 

Dreviny sa najčastejšie montujú skrutkami, avšak pri niektorých drahých exotických drevinách ako ipe  je zákazníkmi požadované maximálne estetické prevedenie a preto sa vyrábajú i profily dosiek s drážkami pre klipy.

Pre drevoplastové dosky je možné použiť výrazne lacnejšie plastové klipy ale i nerezové klipy(používané častejšie kôli trvácnosti). Drevoplastové dosky sa najčastejšie uchytávajú pomocou poloskrytého uchytenia klipmi z dôvodu, že bežné drevoplastové dosky sú duté a sú presných rozmerov. Dobrý predajca Vám poradí, ktoré dreviny sú vhodné pre montáž klipy a ktoré nie.

Návrh terasy

Ak ste si už vybrali terasové dosky, je načase určiť si orientáciu terasy, výšku pochôdznej plochy a konštrukčno estetické detaily. Napríklad ako riešiť okraje terasy, striedanie/nestriedanie dosiek, nulový bod a všetky dorezy. Nakoniec je vhodné zakresliť si orientačný plán kladenia dosiek.

Výška pochôdznej plochy terasy pri rodinnom dome by mala byť ideálne vo výške interiérových parkiet, prípadne pár milimetrov nižšie.

Nacenenie terasy

Z kladačského plánu (predpokladaný plán smeru a spôsobu kladenia dosiek) si vypočítate ľahko množstvo materiálu, ku ktorému treba pridať potrebnú rezervu. Pod materiálom sa rozumejú terasové dosky, podkonštrukčné hranoly, skrutky a iné.

Pripravte  si pre prípadných predajcov presné podklady aby Vám vedeli naceniť ponuku materiálu čo najlepšie a to najmä nasledovné údaje:

 • množstvo dosiek v ks alebo celková dĺžka dosiek v m:
 • celková dĺžka hranolov v m:
 • požadovaný počet skrutiek alebo klipov(štartovacie ks a spojovacie ks):

Ak si neviete poradiť a spočítatť množstvo dosiek či hranolopv alebo nemáte presné podklady o ponúkaných profiloch a ich rozmeroch u výrobcu , zadajte ako vstupnú požiadavku plochu vašej budúcej terasy a rátajte , že ponuka bude na presné množstvo a teda treba následne pripočítať aj vhodnú rezervu.

Dopyt pošlite overeným dodávateľom z nášho zoznamu alebo ľubovoľným predajcom podľa Vášho uváženia.

Príprava podkladu

Podklad treba navrhovať s ohľadom na:

 • cieľovú výšku pochôdznej plochy
 • odvádzanie vody od objektu
 • pôvodný podklad (zem, íl, strecha)

Spôsobov ako postupovať pri príprave podkladu v konkrétnych situáciách je mnoho. Majčastejšie sa terasa montuje na betónovú vyspádovanú platňu alebo zhutnený lámaný kameň(makadam), prípadne na zemné skrutťky.

Montáž podkonštrukcie

obsah sa pripravuje:

1. základný grid systém
2. drojvrstvová podkonštrukcia
3. drevená / hliníková / železná podkonštrukcia

Montáž terasových dosiek

obsah sa pripravuje:

1. Montáž skrutkami
2. Montáž na klipy
3. Ošetrenie rezu
4. Pravidlá medzier medzi doskami a odstupy od stien

Nátery

obsah sa pripravuje:

1. Impregnácia
2. Olejový náter
3. Lazúry

Údržba terasy

Často počúvame, že napríklad drevoplastová terasa ju nepotrebuje. Nie je to pravda. Každá terasa si vyžaduje údržbové činnosti. Len tá drevoplastová si jej vyžaduje menej.

Medzi údržbu pri dreve patria najmä nasledovné činnosti:

 • Pravidelné olejovanie (nekrytá terasa 2x ročne, krytá 1x ročne)
 • Pravidelné mechanické čistenie (Priebežne metlou podľa potreby)
 • Opravy poškodených častí (Priebežne: vyskočené skrutky, praskliny, zle zvládnuté montážne detaily, poškodené či zlomené odrezky)
 • Hĺbkové čistenie (cca po 5-7 rokoch podľa dreviny)
 • Brúsenie (cca po 10 – 15 rokoch podľa dreviny)

Najčastejšie chyby

Pri stavbe terás svojpomocne sa robí veľa chýb. Preto sme zmapovali tie najdôležitejšie do prehľadného zoznamu chýb pri stavbe terás, aby ste sa ich vyvarovali a nevznikli Vám zbytočné dodatočné náklady. Šetríme Váš čas i peniaze.