Základným pravidlom pre použitie terasových podkonštrukčných hranolov je používanie hranolov s minimálne takou životnosťou akú majú vybrané dosky. Napríklad u exotických drevín na terase je potrebné používať iba exotické hranoly. Pri Sibirískom smrekovci nepoužívať obyčajný smrek a pod. Predajca Vám väčšinou odporučí vhodné hranoly z jeho ponuky pre drevinu, ktorú plánujete na terasu.

Hranoly pre exotické dosky

Pri exotických drevinách ktoré majú trvanlivosť takmer všetky nad 30 rokov v princípe nezáleží na zvolenom materiáli hranolu pokiaľ je z exotickej dreviny. Niektorí dodávatelia používajú hranoly z dreviny kempas, niektorí z dreviny angelim či bangkirai.

Hranoly pre európske dosky

Pri terasových doskách z mäkkých európskych drevín ako červený smrek a borovica používajte hranoly z toho istého materiálu. Odporúčame naimpregnovať.

Pri európskych drevinách je možné používať i konštrukčné hranoly KVH. Hranoly odporúčame impregnovať. Rozmery KVH hranolov sú typizované podľa tabuľky a rozmer 60×40 je najmenším dostupným rozmerom KVH.

Hranoly pre severské terasové dosky

Pri terasových doskách zo severského dreva , ktoré má vyššiu životnosť ako európske dreviny sa často používa severské drevo hranolov. Napríklad pre dosky zo sibískeho smrekovca používajte hranoly zo sibírskeho smrekovca.

Pri týchto drevinách je možné používať konštrukčné hranoly KVH len výnimočne a vždy impregnované. Rozmery KVH hranolov sú typizované podľa tabuľky a rozmer 60×40 je najmenším dostupným rozmerom KVH.

Plastový hranol, wpc

Hranoly pre drevoplastové dosky

Pri drevoplastových terasách sa používajú hranoly ktoré sú z plastu a typickom rozmere 40 x 30 mm. Hranoly majú často na širšej strane drážku pre zapustenie hlavičiek klasických či zatĺkacích skrutiek, ktorými sa hranoly pripevňujú o podklad. Typické dĺžky hranolov sú 2.2 a 4 m, ale medzi rôznymi výrobcami sa môžu líšiť. Tieto hranoly musia celou svojou plochou ležať na pevnom podklade. Teda nemôžu sa montovať na terče alebo zemné skrutky, či podkladať bodovo podložkami, pretože by sa prehýbali.

Hliníkové hranoly

Hliníkové hranoly dú drahšou ale aj trvácnejšou alternatívou riešenia podkonštrukcie. Hliník vydrží večnosť.

Používajú sa  v situáciách , kde sa vyžaduje vyššia trvácnosť alebo rektifikácia. Najčastejšie sa používajú pri terasách na poschodí , kde je hydroizolácia a je potrebné klásť dosky na nastaviteľné terče. Sú užitočné i v prípadoch, kde napr. drevoplastové hranoly nemôžu ísť ale bežné drevo je z dôvodu nižšej trvanlivosti neprípustné.

Používanie terasových hranolov

Hranoly je nevyhnutné skladovať zviazané a chránené proti vode. Ak sa balík hranolov raz rozviaže, je nutné ich montovať do 24 hodín inak sa začnú krútiť. Teda nápad rozviazať hranoly, natrieť ich impregnáciou a použiť až o niekoľko dní nie je nikdy dobrý.

Hranol na výšku alebo na šírku?

Toto rozhodnutie závisí len a len od skladby Vašej podlahy a od požadovanej výšky pochôdznej plochy. Toto rozhodnutie je potrebné urobiť na začiatku pri plánovaní skladby terasy. Montáž na výšku umožňuje pri pokládke napr na terče alebo betonové kocky používať rozostupy terčov či kociek väčšie a teda ušetriť viac kociek či terčov. Typicky je táto štandardná vzdialenosť pri dreve a hranoloch 70×45 cca 600 – 800 mm. teda pri hranoloch na výšku môžete použiť vzdialenosti cca 800 mm.

Návrh podkonštrukčného rastra

Pri najčastejšie používanom terasovom materiáli – sibírskom smrekovci je odporúčaný raster pre hranoly 60x40mm pri montáži na výšku 500×800 mm. 500mm je osová vzdialenosť medzi hranolmi, 800 mm je rozostup betonových kociek, terčov či gumených podložiek.

Vzdialenosť podkonštrukčných hranolov by nemala byť pri drevených doskách väčšia ako 20 násobok hrúbky dosky, Pri exotike sú používané hrúbky dosiek cca 21 mm a pri európskych drevinách cca 24 – 27 mm. Preto sú maximálne vzdialenosti medzi hranolmi odporúčané nasledovne:

  • európske a severské drevo: 500 mm
  • exotické drevo: 350 – 400 mm
  • drevoplast 350 – 400 mm

Typické rozmery TERASOVÝCH hranolov

Bežným rozmerom drevených hranolov je 45 x 70mm, prípadne 40 x 60mm. Dĺžky hranolov sú typicky 4m. Hranoly s týmito prierezmi by mali byť podpreté každých 800mm dĺžky. V prípade potreby podpory vo vzdialenostiach viac ako 800 mm je potrebné použiť masívnejšie podkonštrukčné hranoly.