Seriál : Stavba drevenej terasy svojpomocne

Časť 1: Výber drevených terasových dosiek

Najpoužívanejšie dreviny na slovenskom trhu

Medzi najpopulárnejšie dreviny patria na slovenskom trhu najmä ekonomicky príťažlivé dreviny ako sibírsky smrekovec, červený smrek, prípadne

Obsah

Orientácia a veľkosť terasy / Výber drevených terasových dosiek / Návrh terasy / Nacenenie terasy / Príprava podkladu / Montáž podkonštrukcie / Montáž terasových dosiek / Nátery / Údržba terasy / Najčastejšie chyby pri svojpomocnej montáži