Výpočet materiálu na terasu

Princípy výpočtu sú pri jednoduchej terase jednoduché. V nasledovnom je uvedený výpočet najjednoduchšej terasy rozmeru A x B umiestnenej na betonovej platni.

Terasové dosky

Pri objednávaní bude od Vás chcieť dodávateľ okrem konkrétnej dreviny a jej profilu uviesť počet kusov dosiek alebo počet bežných metrov (označované skratkou bm). Ako k týmto číslam prísť?

Ak sa Vám to nechce počítať, môže Vám pomôcť informácia, že minimum, ktoré budete potrebovať objednať navyše je 10%. Pokiaľ sú doska kvalitné a rovné, tak je potrebné objednávať práve toto minimum. Odporúčame však objednať aspoň 15% navyše napriek tomu, že si pomerne presne spočítate množstvo ktoré budete potrebovať. Pretože určite niektoré dosky budú krivšie, s drobnými kazmi ktoré sa pri dreve považujú za vlastnosť.

Drevo je prírodný materiál a pri ňom aj pri terasových doskách sú drobné vady povolené. Treba s tým jednoducho rátať. Nie je nič horšie ako tri chýbajúce dosky, znamená to, že musíte zaplatiť ďaľšie peniaze za dopravu, ktorá je často dôležitou zložkou celkovej ceny.

Montážne firmy často vo vidine získania zákazky robia cenové ponuky s materiálovým navýšením (stratným) vo výške 5%. Potom pri obhliadke, keď už majú klienta takmer získaného uvedú informáciu, že na základe obhliadky danej terasy bude výška stratného napr. 15% a teda cena bude vyššia. Stratné 5% je pri terasách v 95% prípadoch nereálne.

Pre účely výpočtu je potrebné poznať:

  • rozmer obdĺžnikovej terasy A x B
  • kladačský plán: smer kladenia dosiek, pozdĺž dlhšej alebo kratšej strany
  •  kladačský plán: rezanie dosiek resp. dĺžky
  • kladačský plán: striedanie dosiek (previazanie)
  • dĺžka dosky

Príklad 1:

  • Rozmer 7 x 3m, dosky Š140/D4000, smer kladenia pozdĺž dlhšej strany
  • 1.rad – doska 3.9m + doska 2.9m
  • 2. rad – doska 2.9m + doska 3.9m
  • 3. rad = ako 1.rad, 4. rad = ako 2.rad atď.

Pri postupe zjednodušeného výpočtu a teda odhadom by sme postupovali nasledovne:

1 doska má plochu 0.14 x 4m = 0.56 m2, terasa má plochu 21 m2. Na danú plochu nám vyjde 21 / 0.56 = 37.5 dosiek, teda 38 dosiek. So zvoleným stratným napr. 15% to bude 38 x 1.15 = 44 dosiek

Počet radov = 3 / 0.14 = 21.4, čo je cca 22 radov. Ak by sme do výpočtu zvažovali aj šírku dilatačnej medzery medzi doskami terasy napr. 6mm, potom by výpočet vyzeral nasledovne: = 3 / (0.146) = 20.5 čo je cca 21 radov.

Presný výpočet množstva dosiek: pre jeden rad je potrebné mať 2 dosky dĺžky 4m. Vznikne nám odrezok 1.2m dosky čo je 15% vzniknutých odrezkov ktoré sa nedjú na terase použiť.

Teda počet dosiek pre objednanie je: 2 dosky na rad x 21 radov = 42 dosiek. Počítajte s pár kazovými doskami a objednajte s rezervou napr. 45 dosiek.

Hranoly

Ak sa jedná o konštrukciu typu rebrá bez rámu okolo terasy a krátkych hranolov medzi rebrami, tak je výpočet pre horeuvedený príklad pre rozostupy hranolov 500 mm nasledovný:

Počet sekcií medzi rebrami = 7 / 0.5 = 14. Teda počet rebier bude 14 + 1 = 15. Jedno rebro bude na celý rozmer B terasy a teda 3m. Teda potrebujeme 15 x 3 = 45 bežných metrov hranolov. Keďže hranoly nie sú tak nákladné , je vhodné objednať rezervu cca 5 – 10%, niektoré môžu byť krivé.

Skrutky

Zjednodušený výpočet: Pri rozostupe hranolov 500 mm potrebujete cca 44 skrutiek / m2, pri rozostupe 350 mm až cca 66 skrutiek / m2. Teda pre horeuvedený príklad je to pri rozostupe 500 mm 21 x 44 = 924 ks skrutiek a pre rozostup 350 mm je to 21 x 66 = 1386 skrutiek.

Klipy

Klasických Klipov potrebujete o polovicu menej ako skrutiek. Pretože na jednu šírku každej dosky treba 2 skrutky, ale iba 1 klip. Nezabudnite, že budete potrebovať na prvú radu tzvy štartovacie klipy a ostatné klasické. Teda pre horeuvedený príklad to bude pri rozostupe 500 mm cca 15 sekcií teda 15 štartovacích klipov . Objednajte o pár ks viac.

Terasový olej

Zjednodušený výpočet: Na jeden náter budete potrebovať cca 1 liter na 10 m2 avšak s ohľadom na nasiakavosť konkrétnej dreviny a profilu. Nátery je vhodné realizovať pri montáži terasy dva. Prvý pred montážou a druhý po montáži.

Ak si chcete množstvo materiálu orientačne vypočítať , použite našu kalkulačku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *