Terasový podklad – popis

Správne stanovené výšky komponentov terasy Vám zaručia, že terasa bude funkčná a praktická. Na úvod si musíme stanoviť finálnu výšku pochôdznej plochy od ktorej sa odvinie výška terasového podkladu. Zvykom je dávať výšku na úroveň podlahy interiéru prípadne cca 5 mm nižšie. Nasleduje skladba celej podkonštrukcie, ktorá závisí od realizátora, použitých dosiek, hranolov a pod. Postup realizácie pri prízemných terasách bez terčov je nasledovný:

 • stanovenie presnej skladby
 • realizácia výkopu
 • stavba základu(pri betónovej platni) alebo osadenie obrubníkov (pri makadame)
 • zaliatie betónom(tu použiť riečny kameň/lacnejší) zasypanie objemu kameňom či
 • Typy terasových podkladov
 • Betonová platňa
 • Lámaný kameň – makadam
 • Polystyrén + fatrafol

Skladba terasy nad terasovým podkladom

Najčastejšie skladba vyzerá napr. pri dreve a betónovom základe nasledovne:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 40 – 70 mm podkonštrukčný hranol (pri hranole 70/45 je to 70 mm na výšku, alebo 40 mm na šírku)
 • podložka 5 mm
  SPOLU: cca 100 mm

Preto bude výška takéhoto betonového základu o 100 mm nižšia oproti vrchnej – pochôdznej časti terasy.