Terasový podklad

Takmer každý sa nás pýta ako pripraviť podklad pre realizáciu terasy. Niekto si na to najíma stavebnú firmu, niekto realizuje sám, Iný zas chce od realizátora terasy zabezpečiť celú terasu na kľúč vrátane celej skladby. Tu Vám radi vysvetlíme viac o terasových podkladoch.

Stanovenie výšky terasy

Najdôležitejším bodom je stanovenie výšky pochôdznej plochy, teda v akej výške bude vrchná čast dosiek. Toto bude referenčný bod pre všetky výškové merania v rámci skladby terasy. Od neho sa bude odvíjať celá skladba terasy a bude to tzv. nula. Zvykom je dávať nulu na úroveň podlahy interiéru prípadne cca 5 mm nižšie. Nasleduje skladba celej podkonštrukcie, ktorá závisí od realizátora, použitých dosiek, hranolov a pod.

Skladba terasy

Terasa sa skladá z nasledovných troch vrstiev

 • terasové dosky (18 – 30mm)
 • terasová podkonštrukcia (min.40mm)
 • terasový podklad

Preto bude výška napr. betonového základu o cca 90 mm nižšia oproti vrchnej – pochôdznej časti terasy.

Typy terasových podkladov

 • Betonová platňa
 • Lámaný kameň – makadam
 • Betonové stĺpy
 • Zemné skrutky
 • Na poschodí: Polystyrén + fatrafol

Betonová platňa

Betonová platňa musí mať svoje parametre.

 • oddilatovaná od domu
 • vlastný základ napr. z DT tvárnic
 • spádovanie od domu pre odtok vody
 • pri základe odtokový žľab a/alebo drenážna časť
 • Musí byť kombinácia železobetónu (kari siete)

Základ pre platňu

Tento základ sa najčastejšie realizuje na podobných princípoch ako základy domu. Nie je však potrebné ísť pri terase do nezámrznej hĺbky. Základ sa vyhotoví ako prvý a urobí sa do cieľovej výšky betonovej platne. Následne sa objem ohraničený základom vysype kameňom a naleje sa na neho cca 10 cm betónu.

Dilatácia

Dilatácia alebo rozťažnosť. Ak medzi existujúcu budovu a budúcu terasu nedáte dilatačnú medzeru, terasová platňa sa bude pri vysokých teplotách rozťahovať smerom k domu a bez dilatačnej medzery môže praskať. Preto ju zrealizujte správne.

Vyspádovanie

Úlohou vyspádovania platne je odviesť nárazovú dažďovú vodu preč z terasy. Ak by sa voda zdržiavala pod terasou, pôsobila by ako skryté jazierko. Bola by tak vhodným zdrojom pre liahnutie komárov a iného hmyzu, lákala by spevavé žaby, napomáhala by rastú plesní a húb na podkonštrukčnom dreve či terasových doskách atď. V zime by hrozilo zatekanie vody medzi murivo domu a terasu a tým postupné poškodzovanie jedného z nich rozpínaním ľadu.

Bežný spád ktorý sa používa pri betonových platniach terasy je 2%. Netreba zabudnúť na pravidlo, že spádovanie sa realizuje vždy smerom od existujúcej stavby (domu). Teda ak je terasa opretá o dom iba jednou stranou, stačí spádovať jedným smerom. Ak máte však terasu pri dvoch stenách, treba spádovať od oboch stien.

Drenáž – bezpečné odvedenie dažďovej vody

Úlohou betonovej platne je okrem zabezpečenia pevného podkladu pre uchytenie podkonštrukcie aj odvedenie dažďovej vody ktorá na terasu spadne. Preto terasa musí mať príslušný spád. Voda sa tak zhromažďuje na najnižšej strane platne a musí byť zvedená do drenáže na okraji terasy. Ak drenáž nie je urobená na okraji terasy musí byť odvedená do drenáže ktorá je neďaleko. Pri druhej možnosti je vhodné osadiť na okraj terasy drenážny rošt a z neho odviesť vodu pod zemou pomocou rúry do drenážneho priestoru. Ako drenáž môže slúžiť úzky výkop s drenážou z riečnych kameňov.

Výška podkladovej betónovej platne

Výška najvyššieho bodu platne (vyspádovanie) by mala byť o cca 90 mm nižšie (pri montáži hranolov na výšku) alebo o cca 60 mm nižšie. Výška závisí od typickej skladby plánovanej podkonštrukcie. My ju najčastejšie realizujeme nasledovne:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 60 mm podkonštrukčný hranol
 • 5 mm podložka
 • betonová platňa

Lámaný kameň – makadam

Makadam je častou voľbou v prípadoch, ak chcete čo najviac eliminovať mokré procesy pri stavbe alebo jednoducho nechcete viac betónu na pozemku. Ja najčastejšou voľbou stavebníkov, ktorí pristavujú terasu k domu. Makadamový základ sa skladá z dvoch vrstiev:

 1. Spodná vrstva Makadam hrubej frakcie (najčastejšie 16 -32 mm) – hrúbka cca 200 – 250mm
 2. Vrchná vrstva Makadam jemnej frakcie (najčastejšie 4 – 8 mm) – hrúbka cca 20 – 30mm

Makadam je vhodné dávať na zhutnenú zem. Samotný makadam sa zhnutňuje na viackrát zhutňovacím strojom s nohou (slangovo žaba). dtto na záver sa zhutní aj jemný makadam. Podkladový makadam sa nerealizuje do spádu, ale do roviny, pretože neodvádza vodu, ale vsakuje. Pôsobí pre vodu ako drenáž.

Na zhutnený terasový podklad z makadamu sa následne ukladajú betonové kocky do rastra. Rozvrhnutie rastra závisí od mnohých faktorov , ale najčastejšie je to 400 mm x 800 mm . Úlohou betonových kociek je roznesenie váhy na plochu. Dodávka a osadenie betonových kociek je často súčasťou ponuky, ak je to v ponuke uvedené.

Vyspádovanie

Vyspádovanie terasového podkladu sa pri lámanom kameni nerieši. Totiž úlohou makadamu nie je odviesť vodu preč od domu, ale vsiaknuť čo najviac vody do drenáže (makadam o výške 250 mm je dostatočnou drenážou).

Skladba terasy z lámaného kameňa

Výška podkladovej plochy by mala byť o cca 130 mm nižšie (pri montáži hranolov na výšku) ako určená nula. Výška závisí od typickej skladby plánovanej podkonštrukcie. Typická skladba je nasledovná:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 60 mm podkonštrukčný hranol
 • 5 mm podložka
 • 40 mm betonová kocka
 • podklad z makadamu

Polystyrén a fatrafol

Tento spôsob sa používa u terás na poschodí. Na poschodí sa osadí extrudovaný polystyrén XPS tak, aby sa plocha vyspádovala k odvodňovacím vpustom. Následne sa položí a zvarí hydroizolačná fólia fatrafol alebo podobná. Vzhľadom na to, že strešné terasy sú často vyspádované viacerými smermi (viac odtokov), na vytvorenie roviny terasovej podkonštrukcie sa používajú veľmi často rektifikačné terče.

Na takto pripravenú plochu sa neskôr osadia ochranné gumové pásy alebo hrubá geotextília, betonové kocky a prípadne rektifikačné terče. Rektifikačné terče je možné osádzať priamo na fóliu i bez použitia betonových kociek, pretože sú hladké a majú dostatočnú roznášaciu plochu. Geotextília chráni strechu pred poškodením z ostrého betónu na kockách a pod.

Skladba pri streche s hydroizoláciou

Výška podkladovej plochy by mala byť o cca 130 mm nižšie (pri montáži hranolov na výšku) ako určená nula. Výška závisí od typickej skladby plánovanej podkonštrukcie. Typická skladba je nasledovná:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 60 mm podkonštrukčný hranol
 • 5 mm podložka
 • 40 mm betonová kocka
 • ochranná geotextília
 • hydroizolačná fólia pre zelené strechy

2 komentáre na “Terasový podklad

 1. Peter Odpovedať

  Dobry den, aknchcem robit drevenu terasu na betonovu platnu urobenu ako je popisane v prispevku, treba platnu natriet hydroizolaciou?

  Dakujem.

  • adminmpa Autor príspevkuOdpovedať

   Dobrý deň, betonovú platňu nemusíte natierať hydroizoláciou ak ju máte dostatočne vyspádovanú od domu a máte ju z kvalitného betónu. Terasová podkonštrukcia (rošt) zabezpečuje dostatočné prevetrávanie priestoru pod terasovými doskami a tým jeho rýchlejšie presúšanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *